همین حالا به رایگان مشترک مطالب نیم پلاس شوید تا اخبار داغ را از دست ندهید

ایمیل :

آموزش ثبت ایمیل

معما و تست هوش شماره چهارده

معما و تست هوش شماره چهارده

در تصویر بالا چند تفاوت وجود دارد؟

 

جواب در ادامه مطلب …

 

معما و تست هوش شماره سیزده

معما و تست هوش شماره سیزده

در تصویر بالا چند تفاوت وجود دارد؟

 

جواب در ادامه مطلب …

 

معما و تست هوش شماره دوازده

معما و تست هوش شماره دوازده

در تصویر بالا کلید برای کدام قفل است؟

 

جواب در ادامه مطلب …

 

معما و تست هوش شماره یازده

معما و تست هوش شماره یازده

در شکل بالا چند مثلث وجود دارد؟

 

جواب در ادامه مطلب …

 

معما و تست هوش شماره ده

معما و تست هوش شماره ده

مربع بعدی کدام گزینه است؟

 

جواب در ادامه مطلب …

 

معما و تست هوش شماره نه

معما و تست هوش شماره نه

با توجه به دنباله ی بالا ، به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟

 

جواب در ادامه مطلب …

 

معما و تست هوش شماره هفت

معما و تست هوش شماره هفت

اگر تساوی های بالا درست باشند ، به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟

 

جواب در ادامه مطلب …

 

معما و تست هوش شماره شش

معما و تست هوش شماره شش

اگر تساوی های بالا درست باشند ، به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟

 

جواب در ادامه مطلب …